Lloc Web en Construcció

Font Fregona  es una  masia d’acolliment residencial terapèutic dedicada a atendre joves i adolescents que requereixen  d’una atenció integral en el procés de canvi conductual que el seu entorn ja no pot oferir.

El nostre centre està especialitzat en el tractament d’addicions, trastorns mentals i patologia dual,  adreçat a joves i adolescents amb un model d’abordatge que situa al jove en el punt d’atenció tot i que també és necessari fer un treball conjunt amb les famílies.

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Dies
Hores
Minuts
Segons

|