Omet els enllaços

Patrons de consum

Avui us volem parlar dels patrons de consum dels joves addictes, per això us compartim la recerca realitzada per la Mireia Arques. 

Compleixo els requisits per ser addicte? és un treball de recerca (TREC) basat en Font Fregona realitzat per la Mireia Arques i Oller, assessorat i supervisat per la psicopedagoga del nostre centre, Xesca Arques. El treball tracta l’adolescent addicte i investiga el rebuig social que reben les persones consumidores, com també els estereotips associats amb elles. Els principals objectius son ​​desestigmatitzar els adolescents addictes i sensibilitzar els joves sobre les addiccions.

PATRONS DE CONSUM

Els patrons de consum es poden establir en quatre tipus, cada un amb més riscos i problemàtiques. El fet de fer un consum no vol dir que automàticament es passi a un nivell superior de patró de consum, però si es manté en el temps i se n’augmenta lafreqüència, sí que pot acabar en una dependència. Els patrons de consum detallats segons la Diputació de Barcelona són:

Consum experimental

Les motivacions en aquest estadi solen ser:

 • Curiositat
 • Pressió de grup d’iguals
 • Atracció per allò prohibit i pel risc i la cerca de sensacions.

Indicadors: Sovint l’individu desconeix els efectes de la substància i el consum es realitza en el marc d’un grup que convida a provar-la.

Consum ocasional

Les motivacions principals solen ser:

 • Facilitar la comunicació.
 • Buscar el plaer, la relaxació, etc.
 • Transgredir les normes.

Indicadors: Sovint l’individu continua consumint la substància en grup. Tot i que podria efectuar les mateixes activitats sense consumir-la, ja coneix quins en són els efectes i per aquest motiu la consumeix.

Consum habitual

Les motivacions principals solen ser:

 • Intensificar sensacions de plaer.
 • Pertànyer a un grup i ser reconegut per aquest.
 • Mitigar la soledat, l’avorriment, l’ansietat, etc.
 • Reafirmar la seva independència o el rebuig envers la societat.
 • Reduir la gana, el fred o el cansament.

Indicadors: Sovint el jove amplia les situacions en les quals utilitza les drogues, tant per al consum individual com en grup. Els seus efectes són perfectament coneguts i buscats. Com que encara no ha perdut el control sobre la seva conducta, manifesta poder abandonar l’hàbit en cas de proposar-s’ho.

Consum abusiu/dependent

Les motivacions principals solen ser:

 • No experimentar símptomes d’abstinència.
 • Afrontar la vida quotidiana.
 • Degudes al paper reforçador del consum de drogues.

Indicadors: S’utilitza la substància en quantitats més grans o per períodes de temps més llargs del que la persona pretenia en un principi. Es pren consciència de les dificultats de controlar l’ús de la droga. Gran part del temps s’utilitza en activitats relacionades amb l’obtenció de la substància i el seu consum. Intoxicació freqüent o símptomes d’abstinència quan la persona està desenvolupant les seves tasques obligatòries. Reducció considerable o abandó d’activitats socials, laborals o recreatives. Ús de la substància tot i la consciència dels problemes que aquest consum causa. Freqüent tolerància. Es recorre al consum per evitar els simptomes.

ARQUES i Oller, Mireia. Compleixo els requisits per ser addicte?. Institut d’Altafulla, 2022.

 

Font Fregona

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Deixa'ns les teves dades per rebre més informació.