Omet els enllaços

El model de Font Fregona

Avui us volem parlar del model del nostre centre com a centre residencial terapèutic, per això us compartim la recerca realitzada per la Mireia.

Compleixo els requisits per ser addicte?  és un treball de recerca (TREC) basat en Font Fregona,  realitzat per la Mireia Arques i Oller, assessorat i supervisat per la psicopedagoga del nostre centre, Xesca Arques. El treball tracta l’adolescent addicte i investiga el rebuig social que reben les persones consumidores, com també els estereotips associats amb elles. Els principals objectius son ​​desestigmatitzar els adolescents addictes i sensibilitzar els joves sobre les addiccions.

 

EL MODEL DE FONT FREGONA

Font Fregona és un centre residencial terapèutic amb més de 30 anys d’experiència, situat a Torrelles de Foix (al costat de Vilafranca del Penedès). Està dedicat a atendre persones majors i menors d’edat que requereixen un recurs d’atenció integral que el seu entorn no pot oferir. La majoria de les persones internes són menors d’edat i joves. Combina places per a persones que ingressen a nivell particular i d’altres que provenen d’institucions com l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i el Consell Insular d’Eivissa.

El model d’abordatge és integral i comporta el treball d’un equip interdisciplinari destinat a donar a la persona acollida l’oportunitat de tenir una vida digna i adaptada al seu entorn social i familiar. La vida en comunitat es basa en el respecte, la solidaritat i l’ajuda mútua, i aquests són els valors que es potencien des de l’inici del tractament, amb tècniques de resolució de conflictes i gestió emocional.

 

Projecte terapèutic i educatiu

Les prinicpals caraceterístiques del  projecte del centre són:

  • Model biopsicosocial (intervé en la part física, psicològica, social i educativa de la persona).
  • Tipus de teràpia: cognitivaconductual, teories del modelatge i la influència dels grups dels iguals.
  • Objectiu terapèutic: canvi conductual, desintoxicació i deshabituació de les substàncies, abandonament de conductes de risc i capacitat de decidir el futur de forma adaptativa i funcional.

 

Fases del tractament

Els tractament dels joves està dividit en diferents fases:

  1. Fase d’adaptació i desintoxicació. De 30 a 50 dies. Objectiu: adaptar-se a l’estil de vida en comunitat i abandonar les conductes de consum de tòxics.
  2. Fase de visites al centre. De 10 a 12 mesos. Objectiu: gestionar les resistències al canvi, avaluar fortaleses i motivacions. És la fase més llarga, per un costat, hi ha l’exploració de les estratègies desadaptatives que la persona ha estat realitzant durant molt de temps, i per un altre costat, l’aprenentatge de noves formes de gestió i resolució de problemes.
  3. Fase de sortides d’un dia. De 4 a 5 mesos. Per a poder gaudir d’aquestes sortides la persona ha d’haver adquirit noves estratègies d’afrontament i canviar la seva conducta (més tolerància, responsabilitat…). La persona ha de posar en pràctica les habilitats adquirides. I també es treballa la prevenció de recaigudes i la gestió de l’entorn social i familiar.
  4. Fase de sortides de caps de setmana. De 4 a 6 mesos aproximadament, comença la reinserció parcial de la persona al seu entorn habitual. Fase de més contacte amb la família i l’entorn social.
  5. Fase de reinserció social controlada. 12 mesos, és el seguiment que es fa de la persona un cop reincorporada a la vida social i familiar.

 

ARQUES i Oller, Mireia. Compleixo els requisits per ser addicte?. Institut d’Altafulla, 2022.

 

Font Fregona

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Deixa'ns les teves dades per rebre més informació.