Omet els enllaços

Anàlisi de les causes d’addicció

Avui us volem parlar d’algunes de les possibles causes d’addicció. Més concretament, aquelles trobades en la recerca realitzada per la Mireia Arques. 

Compleixo els requisits per ser addicte? és un treball de recerca (TREC) basat en Font Fregona realitzat per la Mireia Arques i Oller, assessorat i supervisat per la psicopedagoga del nostre centre, Xesca Arques. El treball tracta l’adolescent addicte i investiga el rebuig social que reben les persones consumidores, com també els estereotips associats amb elles. Els principals objectius son desestigmatitzar els adolescents addictes i sensibilitzar els joves sobre les addiccions.

ANÀLISI DE LES CAUSES D’ADDICCIÓ

“La dependència a substàncies és el resultat de molts factors, un dels quals és el contacte previ i persistent de la persona amb la substància addictiva. Se sap que no tothom que fa un consum acabarà sent depenent, per a ser-ho s’hi afegiran altres factors.

BUIT INTERIOR

Un dels factors que influeix l’addicció és el buit interior, associat a una baixa autoestima i inseguretat, que expressen la necessitat de buscar altres amics que els facin creure especials. Omplir aquest buit amb les drogues pot funcionar, segons els seus testimonis, en algun moment i sobretot a l’inici del consum, però no ho fa permanentment. Quan passen els efectes de les drogues torna el buit i més gran, i així novament continua una cerca de la substància i un cercle que porta a la dependència.

FAMÍLIA

La família també és un factor important. No obstant, en aquest estudi la família no és el factor més important en el consum de drogues. El grup d’amics es converteix en una dada molt important, ja que s’allunyen de la família pels problemes del consum. Però aquests amics hi són per a consumir i per a potenciar les conductes que fan.

Dificultats en la gestió emocional els porta a no expressar el que senten, a aïllar-se cada cop més, a voler aparentar el que no són… i a consumir més. La cerca del risc com a plaer i com una característica pròpia dels joves ja que el cervell està madurant.

Tots aquests elements i altres els ha portat a tenir una addicció. Són joves que en algun moment de la seva vida s’han enganxat perquè no podien sentir-se plens, perquè sobretot se sentien buits i desconnectats d’ells mateixos i del seu entorn.”

ARQUES i Oller, Mireia. Compleixo els requisits per ser addicte?. Institut d’Altafulla, 2022.

 

Font Fregona

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Deixa'ns les teves dades per rebre més informació.