Omet els enllaços

Addicció i consciència

Avui us volem parlar de la relació entre la addicció i la consciència, per això us compartim una enquesta inclosa en la recerca realitzada per la Mireia Arques. 

Compleixo els requisits per ser addicte? és un treball de recerca (TREC) basat en Font Fregona realitzat per la Mireia Arques i Oller, assessorat i supervisat per la psicopedagoga del nostre centre, Xesca Arques. El treball tracta l’adolescent addicte i investiga el rebuig social que reben les persones consumidores, com també els estereotips associats amb elles. Els principals objectius son desestigmatitzar els adolescents addictes i sensibilitzar els joves sobre les addiccions.

L’ENQUESTA

Per tal d’observar la relació entre una persona addicta i la seva consciència, un grup de joves en tractament van ser enquestats durant la recerca. Les respostes a les preguntes “Et consideraves addicte?”, “Ets conscient de quan i com vas passar de l’ús a l’addicció?” i “Ets conscient del risc social, personal i familiar?” són les que permeten arribar a les següents conclusions.

CONCLUSIONS

“D’aquests resultats el més destacable és que és complicat per a la persona considerar-se addicte. N’hi ha que verbalitzen que es van considerar addictes sobretot quan la necessitat de consumir era diària i era el que més ocupava el seu pensament.

Majoritàriament, sí que són conscients quan passen de l’ús a l’addicció i el que destaca dels seus arguments són paraules com “primer era diversió, després necessitat; va generar problemes a casa i a l’escola, sentia un buit interior, cada cop més problemes, consums a qualsevol lloc (pati), consums en soledat, robatoris per aconseguir drogues”. D’aquests arguments, es pot veure com una persona s’adona conscientment o inconscientment que la seva vida empitjora, però això no és prou raó per parar i fer un canvi positiu.

Pel que fa a la pregunta de si eren conscients del risc personal, social i familiar, tots contesten que no i, si ho veien, els era igual. En aquest apartat hi ha arguments destacables com “tot m’era igual, no em valorava, no m’importava morir, era molt egoista, maltractava, manipulava, feia mal a la família…”. A trets generals, la persona amb addicció genera unes conductes complicades amb la família i també a altres nivells com amb ells mateixos, l’escola, els amics, la justícia, etc. Hi ha un sentiment d’incomprensió i de cap valoració més enllà de consumir i aconseguir les substàncies.

ARQUES i Oller, Mireia. Compleixo els requisits per ser addicte?. Institut d’Altafulla, 2022.

 

Font Fregona

L’objectiu és aconseguir vèncer l’addicció i reestructurar la seva vida a través de l’aprenentatge de nous patrons de conducta.

Deixa'ns les teves dades per rebre més informació.